Dárky pro ženy, dárky pro muže, neobvyklé dárky pro každého, dárky k narozeninám i dárky k výročí to jsou dárky Abadaba

Dárky v příslovích

12.08.2012 17:18

Dar

· Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje. -- Matka Tereza
· Dar netěší, když s obavou se přijímá. -- Publilius Syrus
· Dárky zalichotí i bohům a zlato působí víc než tisíc slov. -- Eurípidés
· Dávání vede k pocitu vnitřního klidu a radosti a je nezávislé na čase. -- Gerald G. Jampolsky
· Dávat dobrý příklad je jedna z největších a nejradostnějších věcí, jež může hoch dokázat. -- Jaroslav Foglar
· Dávat je nejvyšší výraz moci. -- Erich Fromm
· Dávat je radostnější než přijímat, nikoli proto, že se zpravidla jedná o odříkání ve prospěch lásky, ale proto, že v aktu dávání spočívá ryzí výraz lidské životnosti. -- Erich Fromm
· Dávat znamená dostávat - takový je zákon Lásky. Podle tohoto zákona dáváním získáváme, a co rozdáme, dostáváme současně zpět. Zákon Lásky je založen na hojnosti - jsme neustále přeplněni Láskou, naše zásoby jsou nevyčerpatelné a samovolně přetékají. Když rozdáváme Lásku bez jakýchkoliv podmínek a očekávání návratnosti, její prameny v nás ještě sílí. Rozdáváním Lásky v sobě tedy zvyšujeme její zásoby a všichni tím jen získávájí. -- Gerald G. Jampolsky
· Dávat znamená šířit Lásku bez podmínek, očekávání a hranic. -- Gerald G. Jampolsky
· Dar je požehnáním dárce. -- Frank Herbert, Duna
· Pravý dar není jen předmět sám; je to důkaz porozumění a vztahu, odraz osobnosti jak dárce, tak obdarovaného. -- Brian Herbert, Kevin J. Anderson, Předehra k Duně: Corrinové
Dar v příslovích
· A caval donato non si guarda in bocca. Darovanému koni na zuby nehleď. -- italské přísloví
· Dar bývá chutnější, dává-li ho vznešenější. -- polské přísloví
· Dar za dar, slova za slova. -- polské přísloví
· Dary činí člověka slepým. -- latinské přísloví
· Nic jsi neprodal líp, než cos daroval. -- vietnamské přísloví
Dary oslepují oči. -- české přísloví, polské přísloví, ruské přísloví a srbské přísloví
 

Fotografie použita dle Creative Commons Blue Sardinia Holidays, broo_am, Ӎѧҧ@Ҷҿ  © 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode